Dětský aerobik

Lekce probíhají  v tělocvičně 3.ZŠ v Berouně

Cvičení při hudbě pro dívky 6 - 11 let, nácvik jednoduchých aerobikových sestav pohybové hry, opičí dráhy, posilování, strečink, nácvik správného držení těla atd.

Pravidla kurzu DĚTSKÉHO AEROBIKU 

 • Lekce probíhají v tělocvičně 3. ZŠ v Berouně, Wagnerovo náměstí 458, každé úterý 17-17:55 s výjimkou státních svátků, školních prázdnin a dnů ředitelského volna.
 • Kurz bude probíhat 1. pololetí v týdnech od 17.9.2018 do 3.2.2019 a 2.pololetí v týdnech od 4.2.2019 do 23.6.2019
 • Lekce trvá 55 minut.
 • Děti se připraví v šatně tělocvičny. Šatna je instruktorkou uzamčena bezprostředně před započetím lekce a opět odemčena bezprostředně po ukončení lekce.
 • Instruktorka neručí za cenné věci, které si s sebou dítě přinese.
 • Zodpovědnost za děti má instruktorka pouze v době lekce, na kterou je dítě přihlášeno.
 • Dítě musí mít sportovní obuv s podrážkou vhodnou do tělocvičny a vhodné sportovní oblečení (tričko, elasťáky). V případě že dítě má s sebou pití, musí toto být v uzavíratelné plastové láhvi.
 • Děti, které mají dlouhé vlasy, je musí mít sčesané do culíku, nebo jinak sepnuté tak, aby jim nevadily při cvičení.
 • Všechny děti jsou povinny dodržovat pokyny instruktorky a dodržovat zásady bezpečnosti.
 • V případě náhlého zrušení lekce budou rodiče informováni prostřednictvím SMS. Veškeré jiné informace najdete na www.bfitnessberoun.cz
 • Kurzovné činí 990,- Kč/pololetí
 • Kurzovné je splatné dvakrát za rok převodem na bankovní účet č.: 670100-2211677336/6210 a to následovně: za 1. pololetí do 7.9.2018, za 2.pololetí do 25.1.2019. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte. Přijetí platby Vám bude potvrzeno emailem.