Dotazníkové šetření

23.05.2018

Rádi bychom Vás tímto poprosili o vyplnění dotazníku. Dotazník je anonymní a Vaše odpovědi budou využity pro účely seminární práce studentky Vysoké školy ekonomie a managementu.

Děkujeme za Váš čas!