GDPR

23.05.2018

S účinností od 25. května 2018 vchází v platnost nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR. S tím souvisí nutnost souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud používáte nebo budete používat náš rezervační systém. V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám plně k dispozici.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ !!!

Nový klient/klientka

Pokud se bude chtít registrovat do systému, musíte souhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů, jinak Vám bude přístup do systému odepřen.

Stávající klienti/klientky

budete při přihlášení do systému vyzváni k potvrzení zpracování Vašich osobních údajů. Bez toho se do systému nedostanete. V tomto kroku je navíc také tlačítko pro smazání Vašeho účtu, pokud byste souhlas udělit nechtěli. Pokud účet smažete, zůstane v systému pouze Vaše jméno, příjmení a uživatelské jméno k identifikaci rezervací v historii. Tato data v databázi zůstanou, ostatní se vymažou.

Pokud změníte názor

V klientské části v nastavení profilu můžete kdykoliv odebrat souhlas a nebo si účet vymazat. Po provedení těchto akcí budete odhlášeni ze systému a opět se do něj budete moci dostat pouze pokud s podmínkami GDPR budete souhlasit.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen "GDPR") beru na vědomí a souhlasím, aby B FITNESS zpracovávalo mé osobní údaje uvedené při registraci do systému (jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo) k účelům informačním a provozním jako jsou rezervace služeb, upozornění na provedené rezervace, statistika rezervací a permanentek, možnost informovat mne telefonicky popř. emailem v případě zrušení lekce, možnost informovat mne telefonicky popř. emailem v případě změny otevírací doby atd.

B FITNESS neposkytuje a nebude poskytovat osobní údaje žádné další osobě.