otevíráme od 17.5.

15.05.2021

PRAVIDLA PROVOZU PLATNÁ OD 17.KVĚTNA 2021

Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás starají, vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

 • FITNESS JE OTEVŘENO POUZE NA OBJEDNÁNÍ.
 • Každý vstup do fitness je časově omezen na maximálně 60 minut.
 • Klientkám s respiračním onemocněním případně klientkám, které vykazují příznaky viru COVID-19 je vstup do fitness ZAKÁZÁN.
 • Vstup do fitness a pohyb v něm je možný pouze s respirátorem (neplatí pro cvičící trenéry)
 • Všechny přítomné osoby v prostoru provozovny musí prokázat, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 (MO) s výjimkou dětí mladších 6 let věku, tj.:
 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
 • Ve fitness může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy tj. max. 9 osob a zároveň ne více než 2 osoby ve skupině.
 • Rozestupy mezi jednotlivými osobami v prostoru fitness musí být nejméně 2 metry nejedná-li se o osoby ze společné domácnosti.
 • Všechny klientky jsou povinny si jak při vstupu do fitness, tak při jeho opuštění vydezinfikovat ruce. Dezinfekční prostředky jsou umístěny na recepci, WC i v prostoru, kde se cvičí.
 • Šatny a sprchy jsou veřejnosti uzavřené.
 • Venkovní obuv si klientky nechávají u recepce před cvičebními prostory. Na cvičení je nutné použít čistou obuv k tomu určenou, popř. cvičit ve vhodných ponožkách. Je zakázáno cvičit naboso.
 • Klientka je povinna použité pomůcky a stroje dezinfikovat dostupnými dezinfekčními prostředky.
 • Všechny prostory fitness jsou průběžně dezinfikovány a větrány.
 • Klientky jsou povinny používat při cvičení ručník.
 • Doporučujeme nosit si vlastní podložky, popř. další cvičební pomůcky.
 • V případě pozitivního nálezu viru COVID-19 u klientky, která v průběhu předcházejících 10 dní navštívila fitness, nás obratem informujte.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků nás kontaktujte. Jsme Vám plně k dispozici.

Tým B FITNESS