Otevřeno i v sobotu

15.09.2017

Od 23.9.2017 budeme mít otevřeno i v sobotu a to 8-12 hodin.