Pravidla provozu od 25.5.2020

21.05.2020

Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás starají, vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

 • Fitness je otevřeno v běžnou otevírací dobu bez objednání. Mimo otevírací dobu je nutná dohoda předem.
 • Dočasně je změněna otevírací doba ve středu a to 15-19 hod.
 • Každý vstup do fitness je časově omezen na maximálně 60 minut.
 • Klientkám i trenérkám je povoleno cvičit bez ochranné roušky.
 • V místech, kde dochází ke zvýšené kumulaci osob, musí mít klientky roušku (vstup do centra, bar, zóna na odkládání věcí apod.)
 • V prostoru baru je použití roušky povinné s výjimkou doby konzumace nápojů a jídla.
 • Ústenky, roušky a jiný toxický odpad klientka nevyhazuje v prostorách fitness, nýbrž je sama na vlastní náklady zlikviduje mimo fitness.
 • Všechny klientky, trenérky a recepční jsou povinny si jak při vstupu do fitness, tak při jeho opuštění vydezinfikovat ruce. Klientka může použít vlastní dezinfekci.
 • Klientkám s respiračním onemocněním případně klientkám, které vykazují příznaky viru COVID-19 je vstup do fitness ZAKÁZÁN.
 • Doporučeny jsou rozestupy mezi jednotlivými klientkami 2 metry. To platí jak pro fitness, tak pro skupinové lekce.
 • Mezi jednotlivými skupinovými lekcemi jsou minimálně 15-ti minutové přestávky, aby mohl proběhnout úklid i dezinfekce včetně vyvětrání prostor. Z tohoto důvodu jsou časy některých lekcí jsou upraveny.
 • Některé skupinové lekce probíhají v případě příznivého počasí na zahradě (viz rezervační systém rozvrh ZAHRADA)
 • Všechny stroje, pomůcky a prostory fitness včetně WC a šatny jsou průběžně dezinfikovány a pravidelně větrány.
 • Doporučujeme si nosit vlastní podložky, popř. další cvičební pomůcky.
 • Klientka je povinna používat při cvičení vlastní ručník.
 • Doporučujeme po každém použití pomůcky či stroje použít dezinfekční prostředky.
 • Dezinfekční prostředky na dezinfekci strojů a pomůcek jsou umístěny na recepci i v prostoru, kde se cvičí, a to v dostatečném množství.
 • Šatnu, sprchu i WC je možné používat. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci stejně tak jako doporučené rozestupy.
 • Venkovní obuv si klientky nechávají u recepce před cvičebními prostory. Na cvičení je nutné použít čistou obuv k tomu určenou, popř. cvičit ve vhodných ponožkách. Je zakázáno cvičit naboso.
 • Je povolen prodej všech nápojů a doplňků.

V případě pozitivního nálezu viru COVID-19 u klientky, která v průběhu předcházejících 14 dní navštívila fitness, nás obratem informujte.

Věříme ve Vaši zodpovědnost a ohleduplnost a děkujeme Vám za spolupráci při dodržování  hygienických opatření. Jsme rádi, že můžeme společně cvičit.

Tým B FITNESS