Pravidla provozu od 3.12.2020

02.12.2020

Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás starají, vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

 • Skupinové lekce, vzhledem k požadovaným hygienickým podmínkám, probíhají pouze online.
 • Fitness je otevřeno pouze na objednání.
 • Každý vstup do fitness je časově omezen na maximálně 60 minut.
 • Klientkám s respiračním onemocněním případně klientkám, které vykazují příznaky viru COVID-19 je vstup do fitness ZAKÁZÁN.
 • Klientky, recepční i trenérky musí používat vždy ochranné roušky.
 • Vstup do fitness a pohyb v něm je možný pouze se zakrytými ústy a nosem.
 • Ústenky, roušky a jiný toxický odpad klientka nevyhazuje v prostorách fitness, nýbrž je sama na vlastní náklady zlikviduje mimo fitness.
 • Všechny klientky jsou povinny si jak při vstupu do fitness, tak při jeho opuštění vydezinfikovat ruce. Dezinfekční prostředky jsou umístěny na recepci, WC i v prostoru, kde se cvičí, a to v dostatečném množství.
 • Venkovní obuv si klientky nechávají u recepce před cvičebními prostory. Na cvičení je nutné použít čistou obuv k tomu určenou, popř. cvičit ve vhodných ponožkách. Je zakázáno cvičit naboso.
 • Rozestupy mezi jednotlivými osobami v prostoru fitness musí být nejméně 2 metry s výjimkou vzdálenosti mezi klientkou a trenérkou na nezbytně nutnou dobu.
 • Ve fitness může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy tj. max. 9 osob.
 • Všechny pomůcky a prostory fitness jsou po jednotlivých klientkách vždy dezinfikovány a prostory jsou pravidelně větrány. Mezi jednotlivými tréninky jsou minimálně 15-ti minutové přestávky, aby se klientky téměř nepotkávaly a mohl proběhnout úklid i dezinfekce včetně vyvětrání prostor.
 • Klientky jsou povinny používat při cvičení ručník.
 • Doporučujeme nosit si vlastní podložky, popř. další cvičební pomůcky.
 • Doporučujeme po každém použití pomůcky či stroje použít dezinfekční prostředky.
 • Doporučujeme bezhotovostní platby - multisportkarta, permanentka, převod na účet. Je možné si také předplatit kredit, ze kterého je "hotovost" postupně čerpána.
 • V případě pozitivního nálezu viru COVID-19 u klientky, která v průběhu předcházejících 10 dní navštívila fitness, nás obratem informujte.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků nás kontaktujte. Jsme Vám plně k dispozici.

Tým B FITNESS