Pravidla provozu od 8.6.2021

08.06.2021

Pro zajištění vaší bezpečnosti i všech, kteří se o vás starají, vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

 • FITNESS JE OTEVŘENO POUZE NA OBJEDNÁNÍ.
 • Každý vstup do fitness je časově omezen na maximálně 60 minut.
 • Klientkám s respiračním onemocněním případně klientkám, které vykazují příznaky viru COVID-19 je vstup do fitness ZAKÁZÁN.
 • Všechny přítomné osoby v prostoru provozovny musí prokázat, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 (MO) s výjimkou dětí mladších 6 let věku, tj.:
 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka / od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo / od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců) nebo
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 5. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 6. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 7. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test nastanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen prosebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
 • V případě skupinových lekcí musí být rozestupy mezi jednotlivými osobami nejméně 2 metry nejedná-li se o osoby ze společné domácnosti.
 • Všechny klientky jsou povinny si jak při vstupu do fitness, tak při jeho opuštění vydezinfikovat ruce. Dezinfekční prostředky jsou umístěny na recepci, WC i v prostoru, kde se cvičí.
 • Venkovní obuv si klientky nechávají u recepce před cvičebními prostory. Na cvičení je nutné použít čistou obuv k tomu určenou.
 • Klientka je povinna použité pomůcky a stroje po sobě dezinfikovat dostupnými dezinfekčními prostředky.
 • Všechny prostory fitness jsou průběžně dezinfikovány a větrány.
 • Klientky jsou povinny používat při cvičení ručník.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků nás kontaktujte. Jsme Vám plně k dispozici.

Tým B FITNESS