Pravidla provozu platná od 28.4. 2020

27.04.2020

Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás starají, vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

 • Skupinové lekce jsou, vzhledem k požadovaným hygienickým podmínkám, prozatím zrušeny.
 • Každý vstup je časově omezen na maximálně 60 minut.
 • Individuální trénink ve fitness je nutné si předem objednat prostřednictvím rezervačního systému nebo na 777 688 016. Individuální trénink s trenérkou je je nutné si dohodnout přímo s jednotlivými trenérkami.
 • Klientkám s respiračním onemocněním případně klientkám, které vykazují příznaky viru COVID-19 je vstup do fitness ZAKÁZÁN.
 • Recepční i trenérky musí vždy používat ochranné roušky.
 • Vstup do fitness a pohyb v něm je možný pouze se zakrytými ústy a nosem. Doporučujeme používání chirurgických ústenek, které dle naší zkušenosti jsou pro cvičení nejvhodnější a nejpříjemnější.
 • Ústenky, roušky a jiný toxický odpad klientka nevyhazuje v prostorách fitness, nýbrž je sama na vlastní náklady zlikviduje mimo fitness.
 • Všechny klientky jsou povinny si jak při vstupu do fitness, tak před jeho opuštěním vydezinfikovat ruce. Dezinfekční prostředky jsou umístěny na recepci, WC i v prostoru, kde se cvičí, a to v dostatečném množství.
 • Šatnu a sprchu není možné používat. Doporučujeme proto přijít již ve cvičebním úboru, případně lze k převlečení použít sál.
 • Venkovní obuv si klientky nechávají u recepce před cvičebními prostory. Na cvičení je nutné použít čistou obuv k tomu určenou, popř. cvičit ve vhodných ponožkách. Je zakázáno cvičit naboso.
 • WC lze používat při dodržení odstupů mezi jednotlivými osobami. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.
 • Rozestupy mezi jednotlivými klientkami v prostoru fitness by měly být nejméně 2 metry. Současně musí být dodrženo 1 klientka na 10m2. Celková cvičební plocha fitness je 88m2 (sál 38m2, kardio+stroje 50m2)
 • Všechny pomůcky a prostory fitness jsou po jednotlivých klientkách vždy dezinfikovány a prostory jsou pravidelně větrány. Mezi jednotlivými tréninky jsou minimálně 15-ti minutové přestávky, aby se klientky téměř nepotkávaly a mohl proběhnout úklid i dezinfekce včetně vyvětrání prostor.
 • Doporučujeme si nosit vlastní podložky, popř. další cvičební pomůcky.
 • Doporučujeme po každém použití pomůcky či stroje použít dezinfekční prostředky.
 • Vodu a nápoje či potravinové doplňky je možné si zakoupit pouze v balené podobě.
 • Preferujeme bezhotovostní platby - multisportkarta, permanentka, převod na účet. Je možné si také předplatit kredit, ze kterého je "hotovost" postupně čerpána.
 • V případě pozitivního nálezu viru COVID-19 u klientky, která v průběhu předcházejících 14 dní navštívila fitness, nás obratem informujte.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků nás kontaktujte. Jsme Vám plně k dispozici.

Tým B FITNESS

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv200423-0453-converted.pdf
https://komorafitness.cz/wp-content/uploads/2020/04/manual_otevreni-provozu-fitness.pdf